Gidskes

In de gidskes vind je steeds terug wanneer de vergaderingen doorgaan. Ook wanneer er geen vergadering is zal dit in het gidske vermeld staan. Bij vragen of opmerkingen kun je steeds de leiding contacteren.

Gidske-3-gidsen

Gidske 3: kabouters