Financieel

Lidgeld

Als scoutsgroep proberen we scouting zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarom vragen we een zo laag mogelijk lidgeld, dat bijna integraal naar de verzekering van jou scoutser gaat. Hier een korte samenvatting:

  • Lidgeld: €54 ( verzekering + Jaarkenteken + takgeld  + vieruurtje)
  • Das:  €8 (enkel nodig indien u nog geen das heeft of u hem kwijt bent.)
  • Takkenteken: €0,65 (enkel nodig indien u overgaat naar een andere tak)
  • Kenteken gidsen sint-lutgardis: €1,35

Dit wordt allemaal gestort op het rekeningnummer BE75973004192151 met vermelding van de naam.

Terugbetaling ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het inschrijvingsgeld en zelfs kampen en weekendjes terug. Hiervoor informeer je best eens bij jouw ziekenfonds om te weten waarvoor jouw scoutser in aanmerking komt. Indien dit het geval is, bezorg dan gewoon het formulier “aanvraag tot terugbetaling” aan de groepsleiding of je leiding.

Fiscale aftrek: het kamp

De fiscale administratie geeft ouders van kinderen onder de 12 jaar een belastingsvermindering voor “deelname aan jeugdwerkactiviteiten”. Onder deze post valt ook het jaarlijks scoutskamp! Deze fiscale attesten zullen bij de kampinschrijving klaar liggen om in te vullen.

Financiële problemen

Indien u met financiële problemen zit kan de groepsleiding voor een vermindering van het lidgeld zorgen. U hoeft hiervoor enkel een mail te sturen naar groepsleiding@gidsensintlutgardis.be.  Uiteraard wordt uw aanvraag discreet behandeld.