Brief corona: kampen 2020

BRIEF INFO CORONA: KAMP 2020

Beste ouders, leden en sympathisanten

De kogel is door de kerk: onze zomerkampen mogen doorgaan! De locatie van onze kampen blijft dezelfde. Er is groen licht gegeven maar daar zijn helaas heel wat maatregelen aan verbonden. Wij hebben ons uiterste best gedaan om het kamp zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen en tegelijkertijd te voldoen aan de voorwaarden. In deze brief lijsten we op wat deze maatregelen voor ons precies betekenen.

De belangrijkste maatregel is het vormen van “contactbubbels”, deze mogen bestaan uit maximum 50 personen en moeten minimum 7 dagen worden gevormd.

ALGEMEEN: WIE MAG ER MEE OP KAMP?

In principe mag iedereen mee met ons op kamp. Er is echter één belangrijke uitzondering:

  • Indien kinderen ziek waren tot vijf dagen voor het kamp, kunnen wij ze helaas ook niet ontvangen.

Elke ouder is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren op kamp te laten vertrekken. Wij vertrouwen hiervoor op alle ouders.

We informeren de leidingsploeg over het stappenplan bij ziekte. Een zieke kampganger wordt altijd gemeld aan de overheid zodat de coronatracers hun werk kunnen doen.

Wij willen u graag ook informeren over het belang van het bijhouden van een contactlogboek. De gegevens die we hierin verzamelen moeten een overzicht geven van de leden per contactbubbel en een overzicht van de contacten met personen van buiten de bubbel (bijvoorbeeld de kookploeg die naar de winkel gaat). We willen graag het belang van het bijhouden van dit contactlogboek benadrukken. Deze gegevens zullen wij ook tot een maand na het kamp bijhouden en indiennodig doorgeven in functie van eventuele tracing wanneer iemand van de leiding of een lid besmet is met corona en dit misschien al tijdens het kamp.

ORGANISATIE VAN HET KAMP

Door de vervroegde online inschrijvingen hebben we op voorhand een zicht over het aantal leden en leiding die meegaan op kamp. We zullen de kampen kunnen laten doorgaan met 1 bubbel. Er zullen dus geen groepen opgesplitst moeten worden. Binnen de bubbels mag er contact zijn zonder mondmaskers, handschoenen,… Uiteraard blijven we voorzichtig met het contact onderling en proberen we zoveel mogelijk onnodig contact te vermijden.

De bubbels worden de eerste dag van het kamp gevormd en moeten verplicht minimum 7 dagen gevormd blijven. Het is dus niet mogelijk later toe te komen of vroeger afgehaald te worden op de kampen.

Op basis van verzorging en EHBO wordt er een verantwoordelijke aangesteld die bij noodgeval mét handschoenen en mondmasker de nodige zorg kan toedienen.

Wij vragen dat elk lid enkele wasbare mondmaskers meeneemt op kamp!

AANKOMST EN VERTREK

Klein kamp:

Start kamp: zondag 5 juli om 15 uur.

De aankomst zal niet zoals voorgaande jaren kunnen verlopen. Omdat we de regels van de contactbubbels zo goed mogelijk willen respecteren, vragen we aan de ouders om niet mee binnen te gaan in de lokalen. De leiding zal klaar staan aan de poort om alle leden te ontvangen. Ouders kunnen daar afscheid nemen en dan helpen wij bij het installeren van de bedjes. Behalve de bagage van uw dochter, is het ook belangrijk dat de leden hun identiteitskaart bij hebben. Deze mag afgegeven worden aan de leiding bij aankomst. Gelieve gebruik te maken van een mondmasker bij het benaderen van de leiding om de identiteitskaart af te geven of nog enkele vragen te stellen. Om alles zo vlot en snel mogelijk te laten verlopen, vragen we om zo dicht mogelijk bij het opgegeven uur aan te komen (niet te veel op voorhand en niet veel later).  Voor de ouders die dit wensen,  zal de leiding de documenten van de mutualiteit invullen tijdens het kamp. Deze geven we dan ingevuld terug mee na afloop van het kamp. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, willen we vragen het document op voorhand af te drukken en samen met de identiteitskaart (in een enveloppe) af te geven bij aankomst.

Einde kamp:  zondag 12 juli om 10 uur.

De leden kunnen op hetzelfde adres terug opgehaald worden. We hanteren hetzelfde principe als bij het vertrek. Enkele leden van de leiding zullen opnieuw aan de ingang staan om de ouders te verwelkomen. We vragen dus opnieuw om niet zelf op het terrein te komen en een mondmasker te dragen. Wij helpen dan met het dragen van de bagage naar de ingang en staan klaar voor eventuele vragen.  Op deze manier hopen wij alles veilig te kunnen laten verlopen en onnodig contact te vermijden. Alvast bedankt om hiermee rekening te houden!

Groot kamp:

Start kamp: maandag 20 juli om 9:30 uur aan het station van Merelbeke.

We vertrekken zoals altijd op groot kamp met de trein. De leiding zal klaar staan aan het station om iedereen te verzamelen en samen de trein te nemen. Om zoveel mogelijk contact te vermijden vragen we hier op voorhand afscheid te nemen en daarna jullie dochter bij de leiding af te zetten. Eens ze aangemeld zijn bij de leiding is het de bedoeling dat ze daar blijven. Vanaf dan wordt de bubbel gevormd. We vragen dan ook om voldoende afstand te houden van andere ouders bij het afzetten en gebruik te maken van een mondmasker. Alle leden zijn verplicht een mondmasker te dragen op de trein. Leden boven de 12 jaar moeten dus een mondmasker binnen handbereik hebben bij het vertrek.  Voor de ouders die dit wensen,  zal de leiding de documenten van de mutualiteit invullen tijdens het kamp. Deze geven we dan ingevuld terug mee na afloop van het kamp. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, willen we vragen het document op voorhand af te drukken en mee te geven aan uw dochter (of in de bagage).

Einde kamp: vrijdag 31 juli om 17:00 uur op de scouts.

Opgelet! Deze datum is gewijzigd! De boer waarvan we het terrein huren heeft recent laten weten dat we de kampplaats een dag vroeger moeten verlaten. Dit heeft te maken met veiligheidsmaatregelen voor corona. Op 1 augustus arriveert een nieuwe groep op het terrein en om contact met hen te vermijden, moeten we een dagje vroeger terugkeren. Jullie worden verwacht op de scouts waar ook de camion met bagage en materiaal zal toekomen. Bij het uitladen van de camion willen we vragen zoveel mogelijk afstand te houden in de mate van het mogelijke. Ook handschoenen en een mondmasker zijn verplicht bij het uitladen van de camion.

Activiteiten

De activiteiten die we organiseren worden zoveel als mogelijk in openlucht georganiseerd, alsook op de eigen locatie. Er wordt ons ook aangeraden om voldoende rustmomenten in te plannen tussen en na de activiteiten. Wij zullen dus extra rustmomenten voorzien voor de leden. Een goede nachtrust is ook zeer belangrijk, daarom voorzien we 8 tot 10 uur slaap per nacht.

Ook zullen we regelmatig nagaan of er enkele leden last hebben van mogelijke symptomen zodat we zo snel mogelijk aan de alarmbel kunnen trekken. 

Hygiëne en wat bij besmetting?

Dit jaar is hygiëne extra noodzakelijk: handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek, toiletten regelmatig ontsmetten…

We bouwen een vaste routine waarbij de handen grondig worden gewassen voor en na iedere activiteit, voor en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes, bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten en bij thuiskomst, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek. Om genoeg propere handdoeken te voorzien, vragen we aan elk lid 3 keukenhanddoeken mee te nemen. Op deze manier kunnen we de gebruikte handdoeken regelmatig wassen zonder een te kort te hebben.

Indien er een besmetting wordt vastgesteld, zonderen we het kind/de leiding onmiddellijk af. De hygiëneverantwoordelijke zal de enige zijn die – met mondmasker en handschoenen – de besmette persoon zal verzorgen. Alle ouders worden per direct ingelicht van de situatie en over wat dit betekent voor het verdere verloop van het kamp. Wanneer uw dochter ziek is volgen we het stappenplan van de overheid. Deze vindt u online of via deze link: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen?fbclid=IwAR10k2TiesB6PR0naq9GuDtjv1VHdh_Jz2sTGTKLiiqmbRYENu0XPhs61MA

Zoals u hierin kunt lezen, zal ziekte het einde van het kamp betekenen voor uw dochter. Daarom vragen wij aan alle ouders om steeds beschikbaar te zijn om uw dochter te komen ophalen van het kamp. Indien u uw dochter niet zelf kan ophalen van het kamp moet er een andere verantwoordelijke aangeduid worden (zus, oma, opa,…) Gelieve dit te vermelden aan de leiding.

Verdere info of vragen?

We weten dat dit heel wat aanpassing vergt voor jullie en voor ons. Het is zeker geen makkelijke periode maar op deze manier proberen we het kamp zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er zijn enkele veranderingen en wij staan zeker klaar om jullie vragen hieromtrent te beantwoorden. Jullie mogen met jullie vragen altijd bellen of sms’en naar 0487/499583 (Helena) of 0473/349562 (Anouk) of een mailtje sturen naar groepsleiding@gidsensintlutgardis.be. Wij zitten momenteel wel in de examens en zullen dus niet op elk moment beschikbaar zijn. Wij rekenen hierbij op jullie begrip.

Wij hopen dat iedereen een goede gezondheid heeft en we zijn ervan overtuigd dat het een super leuke zomer gaat worden. Wij willen jullie nog eens bedanken voor jullie flexibiliteit en jullie extra aandacht voor de maatregelen.

Lieve groeten,

De leiding

Gepubliceerd door

Justine Van de Velde

role = administrator sections = types = Stam Oudleiding Webmaster